Disclaimer

Omgangshuis Regio Nijmegen en Omgangshuis Regio Rivierenland hebben een samenwerkingsverband met Sterker sociaal werk (voorheen NIM Maatschappelijk werk).

Met dank aan Fieldwork Foundation, Gemeente Nijmegen en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

ANBI
In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen:
Naam: Stichting Sterker
Publieksnaam: Sterker sociaal werk
RSIN / Fiscaal nummer: 8571.84.325

Privacy, Gegevens en klachten & Bezwaren
Zie www.sterker.nl

Contactgegevens Sterker sociaal werk
Stationsplein 26
6512 AB Nijmegen
Bestuurssamenstelling: Bestuurder: Arie de Vries
Gevolmachtigd directeur: Ido Boswinkel