Disclaimer

Het Omgangshuis Regio Nijmegen en het Omgangshuis Regio Rivierenland werken samen met Sterker sociaal werk.

Met dank aan Fieldwork Foundation, Gemeente Nijmegen en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Wij zijn verplicht een aantal gegevens op onze website beschikbaar te stellen.
Naam: Stichting Sterker
Publieksnaam: Sterker sociaal werk
RSIN / Fiscaal nummer: 8571.84.325

Privacybeleid, Klachten en bezwaar
Zie www.sterker.nl

Contactgegevens Sterker sociaal werk
Stationsplein 26
6512 AB Nijmegen
Bestuurssamenstelling: Bestuurder: Arie de Vries
Gevolmachtigd directeur: Ido Boswinkel