Hoe werkt het Omgangshuis?

Aanmelding
Als ouder dient u zich ieder aan te melden door een van onderstaande aanmeldformulieren in te vullen (ook indien u verplicht via de Rechtbank bent doorgestuurd naar ons):

Intakegesprek
Zodra beide ouders zich hebben aangemeld via het aanmeldformulier, nemen we contact op met elke ouder voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats met elke ouder apart. In het intakegesprek bespreken we welk doel u heeft en hoelang u verwacht gebruik te gaan maken van het Omgangshuis. U ontvangt informatie over het Omgangshuis en u ontvangt onze huisregels en afspraken

Voorbereiding voor uw kind
Tijdens het intakegesprek bespreken we met u hoe u uw kind kunt voorbereiden op het eerste bezoek met de andere ouder.
Deze voorlichting aan het kind door de ouder waar het kind woont, is erg belangrijk voor een kind. Indien u hulp wenst hoe zo’n gesprek aan te pakken, kunnen wij u daarbij ondersteuning bieden. Een kind mag ook eerst het Omgangshuis komen bekijken met zijn/haar ouder om zo een beeld te krijgen van de omgeving waar hij/zij de andere ouder gaat ontmoeten.

Een koppeling
Bestaat uit 5 contactmomenten. Een contactmoment is een contact op de zaterdag en bestaat uit maximaal 1,5 uur omgang met het kind: van 9.15 uur tot 10.45 uur, van 11.00 uur tot 12.30 uur, van 13.30 uur tot 15.00 uur of van 15.15 uur tot 16.45 uur.

Of op vrijdagen van 14.00 uur tot 15.30 uur of van 15.45 uur tot 17.15 uur.

Fase 1
Start met minimaal 1 koppeling. Hierbij horen tussentijdse evaluatiegesprekken door u met de coördinator (indien mogelijk met u als ouders samen aan tafel). Na het laatste bezoek in het Omgangshuis hebben we altijd een eindgesprek. We kunnen een rapportage maken wanneer de Rechtbank of Raad hier expliciet om heeft gevraagd. Dit behelst de data dat het kind bezoekmomenten heeft gehad, of elke ouder alle data aanwezig was en of ouders zich aan de huisregels heeft gehouden. Een dergelijke rapportage wordt opgesteld indien beide ouders hierom verzoeken en hier schriftelijk hun goedkeuring voor hebben gegeven.

Fase 2
In fase 2 kan er worden gekozen voor een volgende koppeling in het Omgangshuis, óf:

  • Een doorverwijzing naar bemiddelingsgesprekken bij een hulpverleningsinstantie of mediator met eventueel aanvullend Begeleide Omgang op maat, voor het opbouwen naar een zelfstandig uit te voeren omgangsregeling óf
  • U gaat als ouders zelfstandig de omgangsregeling uitvoeren.

Het Omgangshuis biedt laagdrempelige, vrijblijvende gesprekken en voorlichting aan. Dit kan zowel individueel als in een groep.

Wie begeleiden dit?

Een team getrainde vrijwilligers en professionele dagleiders begeleidt uw kind(eren). Deze begeleiders worden continue getraind en bijgeschoold.

Elke vrijdag en zaterdag werken we in groepen (voor de tijden zie hierboven). In elke groep werken 4 begeleiders met 1 dagleider samen als team. In elke groep kunnen maximaal 4 vaders/moeders deelnemen met maximaal 8 kinderen (een ouder kan dus met maximaal 2 van zijn/haar kinderen tegelijk omgang hebben per bezoekafspraak).

De omgang vindt plaats in een kindvriendelijke binnenruimte met speelgoed en spellen voor alle leeftijden. Tevens is er een buitenspeelmogelijkheid met diverse buitenspellen zoals voetbal en badminton. De begeleiders blijven continue aanwezig: binnen, buiten en bij toiletbezoeken.

Wat kost het?

Elke ouder betaalt € 7,50 per afspraak voor elk contactmoment op de zaterdag of vrijdag:

  • Als vergoeding voor gebruik van kindvriendelijke bezoek- en speelruimten, continue begeleiding, gebruik van speelgoed en spellen, onbeperkt koffie/thee/limonade;
  • Intake- en evaluatiegesprekken buiten de bezoekmomenten;
  • U ontvangt vrijblijvend het aanbod om individueel of in groepsverband (waar de andere ouder niet bij aanwezig is) voorlichting te krijgen van professionals over onderwerpen omtrent een (echt)scheiding met kinderen.

U betaalt het gehele bedrag van 1 koppeling (5 x €.7,50 = €.37,50) voor aanvang van het 1e bezoek aan het Omgangshuis.