Hoe werkt het Omgangshuis?

Aanmelden

Ouders moeten zich beiden aanmelden via het aanmeldformulier. Ook als zij verplicht via de Rechtbank moeten komen.

Intakegesprek

Daarna spreekt coördinator van het Omgangshuis met elke ouder apart. In dit gesprek bespreken ze welk doel de ouders hebben en hoe lang ze denken gebruik te maken van het Omgangshuis. Beide ouders krijgen informatie over het Omgangshuis, de huisregels en de gemaakte afspraken.

Voorbereiding voor het kind

De inwonende ouder bereidt het kind voor op het Omgangshuis. Hij of zij doet dit vóór het eerste bezoek in het Omgangshuis. Wij bieden hierbij ondersteuning en advies. Het kind mag ook eerst het Omgangshuis komen bekijken, voordat hij/zij daar de uitwonende ouder ontmoet. Wij sturen de ouders hiervoor een uitnodiging.

Een koppeling

Een koppeling bestaat uit 5 contactmomenten op de vrijdagmiddag of de zaterdag van 2 uur.

Fase 1
we starten met minimaal 1 koppeling. Tussendoor spreken ouder en coördinator elkaar meerdere keren. Na het laatste bezoek in het Omgangshuis regio Nijmegen houden we een eindgesprek met beide ouders. Als het mogelijk is praten we het liefst met beide ouders tegelijk.

Fase 2
In fase 2 krijgen ouders de keuze uit:

 • een volgende koppeling in het Omgangshuis, óf
 • een doorverwijzing naar bemiddelingsgesprekken bij een hulpverleningsinstantie of mediator met eventueel aanvullende Begeleide Omgang* voor het bouwen naar een zelfstandig door ouders onderling uit te voeren omgangsregeling óf
 • zelf de omgangsregeling uitvoeren.

* Het verschil tussen onze termen Omgangshuis en Begeleide Omgang: In het Omgangshuis zijn meerdere kinderen en ouders tegelijk aanwezig en altijd op dezelfde locatie, waarbij ouders elkaar niet hoeven te zien. Bij Begeleide Omgang krijgt een gezin 1 op 1 ondersteuning en is er maatwerk voor afspraken en locaties én geldt de voorwaarde dat ouders met elkaar aan tafel gaan. 

Wie begeleiden dit?

Professioneel team

Een team met getrainde vrijwilligers en professionele dagleiders begeleidt ouders en kinderen. Zowel vóór als ná elke shift (bijeenkomst) met kinderen is er een teambespreking.

We screenen (onderzoeken) de vrijwilligers en zij volgen een verplichte training voordat ze in het Omgangshuis mogen werken. De professionals blijven de vrijwilligers trainen. Denk hierbij aan onderwerpen als:

 • echtscheidingsproblematiek,
 • kinderen in een echtscheidingssituatie en de gevolgen voor hun gedrag,
 • het coalitiesysteem (voorheen genoemd ouderverstoting),
 • huiselijk geweld,
 • de Meldcode Huiselijk geweld en
 • procedures zoals Ondertoezichtstelling.
Wat kost het?

Waarom betaal ik een eigen bijdrage*?

 • als reden om de afspraken in het Omgangshuis na te komen;
 • als vergoeding voor het gebruik van kindvriendelijke bezoek- en speelruimten (binnen en buiten),
 • voor de begeleiding die we geven,
 • voor het gebruik van speelgoed en spellen voor alle leeftijden,
 • om onbeperkt koffie/thee/limonade te kunnen pakken ;
 • als vergoeding voor de intake- en evaluatiegesprekken buiten de bezoekmomenten;
 • om voorlichting te krijgen van een expert over onderwerpen over (echt)scheiding en kinderen. Voorlichting kan één op één zijn of met een groep. Deze voorlichting is niet verplicht.

De ouders betalen het hele bedrag van 1 koppeling (5 x € 7,50 = € 37,50) voor het eerste bezoek aan het Omgangshuis. Ouders van buiten de regio Nijmegen**, kunnen na toestemming van hun gemeente een koppeling aangaan. Daarnaast betalen deze ouders zelf ook nog de eigen bijdrage van € 7,50 per afspraak per zaterdag.

* Omgangshuis Regio Nijmegen is geen dienstverlening uit de Jeugdwet, maar valt onder Welzijn. Voor het Omgangshuis is daarom geen indicatie nodig. Ouders kunnen proberen de kosten via inkomensondersteunende maatregelen terug te krijgen.

**Onder regio Nijmegen vallen de gemeenten: Nijmegen, Druten, Wijchen, Berg en Dal, Heumen, Beuningen en Mook en Middelaar. Onder regio Rivierenland vallen de gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.