Hoe werkt het Omgangshuis?

Aanmelding

Ouders moeten zich beiden zelf aanmelden via het aanmeldformulier. Ook als zij verplicht via de Rechtbank moeten komen. Het aanmeldformulier kunt u vinden op de website via de pagina ‘ouders’.

Intakegesprek

Zodra beide ouders zich hebben aangemeld, houdt de coördinator van het Omgangshuis met elke ouder apart een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we welk doel ouders voor ogen hebben en hoe lang ze denken dat ze van het Omgangshuis gebruik te maken. Beide ouders ontvangen informatie over het Omgangshuis en onze huisregels en gemaakte afspraken. Het gaat in eerste instantie om 5 bezoekdata met het kind.

Voorbereiding voor het kind

De inwonende ouder bereidt het kind voor op het Omgangshuis. Hij of zij doet dit vóór het eerste bezoek in het Omgangshuis. Wil de ouder advies of hulp bij het geven van voorlichting aan het kind, dan bieden wij ondersteuning. Indien gewenst mag een kind met zijn/haar inwonende ouder ook eerst het omgangshuis komen bekijken, voordat hij/zij daar de uitwonende ouder ontmoet. Hiervoor wordt de inwonende ouder met het kind(eren) altijd uitgenodigd.

Een koppeling

Bestaat uit 5 contactmomenten. Een contactmoment is een contact op de vrijdagmiddag of de zaterdagochtend of zaterdagmiddag, bestaande uit 1,5 uur omgang.

Fase 1
Start met minimaal 1 koppeling. Er vinden tussentijdse evaluatiegesprekken plaats met ouder en coördinator (indien mogelijk met beide ouders samen aan tafel). Na het laatste bezoek in het Omgangshuis regio Nijmegen wordt een eindgesprek gehouden met beide ouders (indien mogelijk met beide ouders samen aan tafel).

Fase 2
In fase 2 kan worden gekozen voor een volgende koppeling in het Omgangshuis, óf:

  • Een doorverwijzing naar bemiddelingsgesprekken bij een hulpverleningsinstantie of mediator met eventueel aanvullende Begeleide Omgang* voor het bouwen naar een zelfstandig door ouders onderling uit te voeren omgangsregeling óf
  • Ouders gaan de omgangsregeling zelf uitvoeren.

* Het verschil tussen onze termen Omgangshuis en Begeleide Omgang: In het Omgangshuis zijn meerdere kinderen en ouders tegelijk aanwezig en altijd op dezelfde locatie, waarbij ouders elkaar niet hoeven te zien. Bij Begeleide Omgang wordt een gezin 1 op 1 ondersteund en is er maatwerk voor afspraken en locaties én geldt de voorwaarde dat ouders met elkaar aan tafel gaan. 

Wie begeleiden dit?

Professioneel team

Een team met getrainde vrijwilligers en professionele dagleiders begeleidt ouders en kinderen. Zowel vóór als ná elke shift met kinderen is er een teambespreking.

We screenen de vrijwilligers en zij volgen een verplichte training voordat ze in het Omgangshuis mogen werken. Daarna blijven de professionals de vrijwilligers trainen. Denk hierbij aan onderwerpen als: echtscheidingsproblematiek, kinderen in echtscheidingssituaties en de gevolgen voor hun gedrag, het coalitiesysteem (voorheen genoemd ouderverstoting), huiselijk geweld en de meldcode, procedures zoals ”onder toezichtstelling”.

Wat kost het?

Waarom moet ik een eigen bijdrage* betalen?

  • ter motivering om de afspraken in het Omgangshuis na te komen;
  • als vergoeding voor gebruik van kindvriendelijke bezoek- en speelruimten (binnen en buiten), begeleiding, gebruik van speelgoed en spellen voor alle leeftijden, onbeperkt koffie/thee/limonade;
  • als vergoeding voor de intake- en evaluatiegesprekken buiten de bezoekmomenten;
  • om gebruik te kunnen maken van het vrijblijvend aanbod voor ouders om individueel of in groepsverband (waar niet die andere ouder bij aanwezig is) voorlichting te krijgen van professionals over onderwerpen omtrent (echt)scheiding en kinderen.

De ouders betalen het gehele bedrag van 1 koppeling (5 x €.7,50 = €.37,50) voor aanvang van het 1e bezoek aan het Omgangshuis. Ouders van buiten de regio Nijmegen**, kunnen na toestemming van hun gemeente een koppeling aangaan. Daarnaast betalen deze ouders zelf ook nog de eigen bijdrage van €.7,50 per afspraak per zaterdag.

* Omgangshuis Regio Nijmegen is geen dienstverlening uit de Jeugdwet, maar valt onder Welzijn. Voor het Omgangshuis is daarom geen indicatie nodig. Ouders kunnen proberen de kosten via inkomensondersteunende maatregelen terug te krijgen.

**Onder regio Nijmegen vallen de gemeenten: Nijmegen, Druten, Wijchen, Berg en Dal, Heumen, Beuningen en Mook en Middelaar. Onder regio Rivierenland vallen de gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.